Rybářský řád

Rybářský řád

OBECNÉ :

Rybář , jež si zakoupil povolení k lovu ( dále jen povolenka) , převzetím stvrzuje, že se řádně seznámil s rybářským řádem, a že se všemi ustanoveními souhlasí. V nepřítomnosti správce volat na tel.:604 724 631

V případě porušení rybářského řádu bude lovící bez náhrady vykázán z jezera.

 Svým podpisem souhlasíte se zveřejněním fotografií vašich úlovků.

S pruty může manipulovat pouze osoba, která si řádně zakoupila povolenku

Rozdělávat oheň smí rybář pouze ve vybudovaných ohništích.

Povolenka není přenosná na druhou osobu.

Rybář musí mimo povolenku mít u sebe i doklad totožnosti.

Sportovní rybolov na rybníku Hastrmanka se provozuje na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele povolenky, který zodpovídá i za osoby, které jsou s tímto na vodní ploše. Za případné odcizení věcí a za úrazy neručíme!

Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu. Lov začíná nebo končí v 7 a v 19 hodin podle délky zakoupené povolenky.

Provozovatel si vyhrazuje stanovit krátkodobý ( max. 4 týdny dlouhý ) zákaz rybolovu. Za tyto dny, se neposkytuje náhrada.

PRAVIDLA :

Rybář smí používat nejvýše 2 pruty. Na každém prutu může být pouze jeden návazec. Lovit se smí pouze na plavanou a položenou. Při lovu na položenou, se vyžaduje průběžná montáž. Montáž na položenou musí mít nad zátěží (olovo,krmítko,kámen) bužírku,olověné jádro, nebo obdobný pevný materiál, který zabrání pořezání ryby při zdolávání. Zákaz použití montáže na pevno! Minimální průměr použitého vlasce na navijáku je 0,30 mm.

Lov povolen: Z míst označených na mapě a vyhrazeném prostoru

Rybář musí použít pouze háčky bez protihrou ( Toto ustanovení neplatí pro lov dravců).

Je dovoleno používat loďky k vyvážení návnad, nástrah, zakrmování a bojkování. Loďku je možné i použít k mapování sonarem. Zdolávání ryby z loďky povoleno. Po skončení lovu, je nutno bójku stáhnout z vodní plochy .

Při ulovení ryby je tuto nutno podebrat podběrákem, položit na již vlhkou podložku, ránu od háčku vydezinfikovat.

Ryby po ulovení, případném vážení, měření a focení, je nutno co nejrychleji pustit zpět do vody. Při fotografování s rybou je nutno rybu držet těsně nad podložkou tak, aby při vyklouznutí ryba upadla na podložku, která musí být při fotografování pod rybou. Fotografování s rybou zbytečně na břehu neprodlužujte a snažte se rybu co nejdříve vrátit vodě. Při fotografování rybu polévejte vodou tak, aby její tělo neoschlo.

Přísný zákaz sakování veškerých ryb (ani krátkodobě).

Po celý rok se chytá NON-STOP.

Rybář musí na rybníku udržovat pořádek a chovat se šetrně k okolní přírodě. Veškeré odpadky musí být uloženy v odpadních pytlích a po skončení rybolovu je nutné odpadky odvést a zlikvidovat. Po příchodu k vodě nejdříve rybář provede prohlídku místa a je-li toto znečištěno, je povinen tento prostor před rybolovem uklidit.

Pro vykonání velké osobní potřeby použijte pouze přírodní záchod. Při konání malé osobní potřeby se vzdalte alespoň 10 metrů od lovného místa

Při ponechání si ryby se stanovenou délkou , je rybář povinen tuto skutečnost ihned řádně zapsat do přehledu o úlovcích.

Rybář si může ponechat v jednom dni max. 2 ks ušlechtilých ryb, v jednom týdnu max. 4 ks ušlechtilých ryb. Ulovením a zasakováním 2 ks ušlechtilých ryb, rybolov v daném dni pro rybáře končí. Rybáři hostující 12 h až jeden týden se drží povoleného počtu ryb, které mají vyznačené v povolence.

POVINNÁ VÝBAVA :

Mít při lovu vyprošťovač háčků (peán), metr, desinfekci na ryby, podběrák s jemnou síťovinou a při lovu kaprů s rameny minimálně 80 cm

Při jakékoliv manipulaci s rybou je podmínkou co nejšetrnější zacházení, použití podložky typu vanička, nebo kolébka a vážící sak. Podložka pro ryby o velikosti min. 50 x 100 cm, tl. 3 cm (viz.obrázek),  podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

Všechny ryby ihned po zvážení a vyfotografování vrátit šetrně zpět do rybníku! (max. 5 min.)

Osvětlení ( Každý rybář musí být v noci osvětlen neagresivním světlem , jako baterie, svíčka, svítilna apod. )

Igelitový pytel ( taška ) na odpadky

Háčky bez protihrotů

ZAKAZUJE SE :

Lovit ryby jiným způsobem, než je popsáno v tomto řádu.

Přísný zákaz vnadění krví, mléčnými kaly, syrovými luštěninami,

Zákaz lovu ze strany Restaurace Hastrmanka.

Ničit a poškozovat rybářská zařízení, nebo jejich části.

Přísný zákaz ponechávání odpadků u břehů, házení odpadků do vody, znečišťování okolí a pod. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu.

Je zakázáno poškozování travnatých a lesních porostů, zejména keřů.

Rozdělávání ohně mimo určená místa.

Přivlastňovat si větší počet ryb, přivlastňovat si ryby mimo vymezený rozměr, přivlastňovat si trofejní ryby, zabíjet ryby u vody, předávat ryby další osobě, přijímat ryby od jiných rybářů, používat společný vezír.

Lovit ryby bez platné povolenky.

Zákaz vytahování ryb nad míru cca 150 cm (Mimo sumců) na břeh focení měření musí probíhat pouze ve vodě.

STANOVENÉ DÉLKY RYB :

Druh ryby          Lovná míra

KAPR OBECNÝ   DO 50 CM

AMUR BÍLÝ        DO 60 CM

PSTRUH DUHOVÝ           25 – 45CM

CANDÁT OBECNÝ           CELOROČNĚ HÁJEN

ŠTIKA OBECNÁ  60 CM

SUMEC VELKÝ   NEOMEZENĚ

SUMEC VELKÝ ALBÍN      CELOROČNĚ HÁJEN

JESETER SIBIŘSKÝ           CELOROČNĚ HÁJEN

JESETER RUSKÝ CELOROČNĚ HÁJEN

Kapr a Amur mají stanovenou nejnižší a nejvyšší hranici pro ponechání si ryby.

Stejně jako sumce je možné mírové úhoře sakovat neomezeně, avšak max. 7 kg týdně.

Jeseter Sibiřský a Jeseter Ruský jsou celoročně hájeni. Rybář, který uloví Jesetera, tohoto musí bezodkladně pustit zpět do vody. Do povolenky se do sekce poznámky napíše zápis : J/míra/váha ( pokud rybář disponuje i váhou).

KONTROLA LOVÍCÍCH :

Kontrolu rybářů provádějí osoby pověřené provozovatelem , tyto osoby mají průkaz s fotografiií : Rybářská stráž Hastrmanka.

Rybář na výzvu je povinen předložit ke kontrole povolenku, občanský průkaz, umožnit prohlídku přístřešku, batohů, montáží, povinné výbavy a kufru vozidla.

V případě porušení jakéhokoliv ustanovení rybářského řádu, je rybářská stráž oprávněná odebrat rybáři povolenku, přisvojené úlovky a vykázat jej od vody.

Rybářská stráž při rybolovu má výjimku v používání nočního osvětlení pro možnost výkonu své pravomoce, tedy rybářská stráž nemusí být po setmění osvětlena.

Provozovatel si vyhrazuje místo na případné změny v rybářském řádu, nebo na dodatky.