Lov na dírkách

Informace o lovu na dírkách:

Odlov probíhá denně 8:0016:00 při dostatečně silném ledu. Informace o stavu ledu na tel: 732 111 219

ZAKOUPENÍM POVOLENÍ SOUHLASÍM S DODRŽOVÁNÍM NÍŽE UVEDENÝCH PRAVIDEL:

 • Cena je 250kč, možnost ponechání 2ks lososovitých ryb.
 • Pstruh duhový bez omezení délky, pstruh obecný hájen celoročně!!!
 • Vylovování – vyhákování je nutné v lovícím otvoru (dírce) tak, aby nedošlo k popálení ryb o led, pokud si lovící nechce rybu ponechat. (možno použít podložku)
 • Ponecháním si povoleného množství lososovitých ryb a případně ulovených ryb škodlivých denní lov končí!!!
 • Ryby, kterým uvízne háček hluboko v jícnu, splňují minimální a maximální délku a je možno si je ponechat tyto ryby nutno usmrtit a ponechat. Ryba se započítává do denního limitu. Ostatní druhy ryb opatrně odstřihnout a neprodleně pustit zpět do jezera. Sumec se považují za rybu škodnou a nesmí být puštěny zpět do jezera a je možno si je ponechat. Při chycení Candáta si musí rybář rybu nechat a koupit za tržní cenu.
 • Otvory lze do ledu dělat kruhové do průměru 20 cm nebo čtvercové o stranách 20 x 20 cm. Každý vytvořený otvor lovící po opuštění místa řádně označí tak, že do otvoru v ledu vsune větvičku zeleného chvojí, aby bylo zřetelně vidět, kde se otvor v ledu nachází.
 • Jednotlivé otvory (dírky) musí od sebe být vzdáleny nejméně 5m
 • Osoba provádějící lov na dírkách si musí při lovu počínat tak, aby neohrozila sebe ani ostatní přítomné osoby.
 • Lov je povolen na jeden prut o jednom návazci a jednom háčku bez protihrotu. Víceháčkové systémy a nástrahy nejsou povoleny. Může být použita rostlinná, živočišná a umělá nástraha.
 • Povinná výbava: peán, metr,podložka
 • Po ukončení lovu se musí povolení k lovu vrátit v prodejně, nebo je nutné vyčkat příchodu pracovníka Rybníku Hastrmanka!!!
 • Na požádání se podrobit kontrole zavazadel
 • Odpadky nenechávejte na ledě, nutno si je uklidit!
 • JE ZAKÁZÁNO KUCHAT RYBY NA LEDU I V OKOLÍ HASTRMANKY!
 • Při nedodržení jakékoliv části pravidel budete vykázáni z rybníku bez finanční náhrady!!!
 • Vstup na led jen na vlastní nebezpečí!